მევენახეობის დარგში საერთაშორისო კონსულტანტის ტრენინგი ჩატარდა

17 მაისი 2024

12 მაისს კახა ბენდუქიძის კამპუსში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: “ვენახის მავნებლების და დაავადებების ინტეგრირებული მართვა და მწვანე ოპერაციები.” ტრენინგს დაესწრო საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მევენახეობა-მეღვინეობისა და აგრონომიის პროგრამების 70-მდე სტუდენტი და კურსდამთავრებული.

ტრენინგი ჩაატარა FAO-ს საერთაშორისო კონსულტანტმა მევენახეობის დარგში ხულიო პრიეტო დიასმა. ხულიო არის მევენახე ინჟინერი, რომელსაც აქვს ვენახის მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება ესპანეთში და მის საზღვრებს გარეთ (მის შესახებ მოკლე ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ მისი ვებ-პორტალებიდან).

ტრენინგი მოიცავდა როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს. ტრენინგით გათვალისწინებული პრაქტიკული მეცადინეობა ჩატარდა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სასწავლო მიზნებისათვის გაშენებულ ვენახში.

ტრენინგის ორგანიზატორები და მხარდამჭერები იყვნენ გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის, ENPARD IV ის ფარგლებში და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

Ტრენინგი 1 Ტრენინგი 2 Ტრენინგი 3 Ტრენინგი 10 Ტრენინგი4 Ტრენინგი5