დალი ეფრემიძე პირველი ტიპის დიაბეტის კვლევითი პროექტის ჯგუფის წევრი გახდა

30 მაისი 2024

აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის პროგრამის კურსდამთავრებულმა დალი ეფრემიძემ სწავლა გააგრძელა შვედეთში, Uppsala University-ის მოლეკულური მედიცინის დეპარტამენტის ფიზიოლოგიის ლაბორატორიაში PhD-ის ოთხწლიან პროგრამაზე. ამავე დროს, იგი პირველი ტიპის დიაბეტის კვლევითი პროექტის ჯგუფის წევრი გახდა.

დალის საკვლევი თემაა "ნეიროპეპტიდების როლი ნეირო-იმუნური კავშირების დამყარებაში პირველი ტიპის დიაბეტის განვითარების დროს,” რაც მოიცავს პანკრეასში მიმდინარე ნეირო-იმუნური კავშირების შესწავლას. პროექტში კომბინირებულია მოლეკულური, სტრუქტურული და ფიზიოლოგიური ბიოლოგიის კვლევითი მეთოდები.

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლა და კვლევით პროექტში მონაწილეობა დალისთვის გამოცდილების გაღრმავების კარგი საშუალებაა, რადგან მასთან ერთად, კვლევით პროექტში ჩართულნი არიან დარგის წამყვანი სპეციალისტები მსოფლიო მასშტაბით.

Dali Efremize