ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკის შესახებ

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის  ბიბლიოთეკის მისიაა ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო - სამეცნიერო პროცესებს.

ბიბლიოთეკის ფონდი მოიცავს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამებისთვის აუცილებელ სახელმძღვანელოებს, დარგობრივი დისერტაციების კოლექციას, სამეცნიერო შრომათა კრებულებს და პერიოდულ გამოცემებს როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონული სახით.

 

სამუშაო გრაფიკი:

ორშაბათი - პარასკევი: 10:00 - 21:00 სთ.

შაბათი: 10:00 – 18:00 სთ.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნანა რამიშვილი

ანნა ვეშაგურიძე

სამეცნიერო ბაზები

SCOPUS

სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა, რომელიც  მოიცავს ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს, აბსტრაქტებსა და ციტირების მაჩვენებლებს 1995 წლიდან დღემდე.


Science Direct

სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა,  რომელიც  მოიცავს  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს და სოციალურ და ჰუმანიტარულ მიმართულებებს.


Project Gutenberg

მულტიდისციპლინარული ღია წვდომის ბაზა, მოიცავს 53 000-ზე მეტ ელექტრონულ  წიგნს.


AGRIS

აგრარული მეცნიერებებისა და ტექნოლოგიის საერთაშორისო სისტემა - საერთაშორისო საჯარო მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს 8 მილიონზე მეტ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერს.


Bentham Open

ღია წვდომის სამეცნიერო ბაზა, მოიცავს რეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებს საბუნებისმეტყველო, სოციალური, ჰუმანიტარული, მედიცინის, ტექნიკისა და სხვა დარგების შესახებ.


ტრენინგები

ბიბლიოთეკა გთავაზობთ ტრენინგებს საბიბლიოთეკო სერვისების და რესურსების გამოყენების შესახებ სასწავლო და კვლევით პროცესში.

ხანგრძლივობა: 30 წთ

ტრენინგები მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

ტრენინგები ჩატარდება კამპუსის ბიბლიოთეკაში, როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. შეხვედრა შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმშიც.