ტესტლაბი

TestLab

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საგამოცდო ლაბორატორია „TestLAB“ აკრედიტირებულია 1997 წლიდან. დღეისათვის  მას გავლილი აქვს აკრედიტაცია ISO 17025:2017/2018 სტანდარტის მიხედვით.

საგამოცდო ლაბორატორიას „TestLAB“  აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება. იგი აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით (მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფი, აირადი ქრომატოგრაფები, სტაბილური იზოტოპების მას სპექტრომეტრი და სხვა), რაც საშუალებას იძლევა სტანდარტების შესაბამისად სწრაფად და დიდი სიზუსტით დადგინდეს პროდუქციის ხარისხი.

ლაბორატორიის წარმატებული ფუნქციონირების საწინდარია მაღალკვალიფიციური კადრები, რომელთაც დარგში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ.

ლაბორატორიის აკრედიტაციის სფერო მოიცავს სხვადასხვა პროდუქტების ანალიზს, როგორებიცაა  ალკოჰოლური სასმელები, კაკლოვნები, ხილი, ბოსტნეული და მათი გადამუშავების პროდუქტები (წვენი, ჯემი, ჩირი); ჩაი, ყავა და სანელებლები; ხორბლეულის  კულტურები და მათი გადამუშავების პროდუქტები.

TestLab-ის უპირატესობები:

 • მრავალწლიანი გამოცდილება;
 • ანალიზის მაღალი სიზუსტე;
 • თანამედროვე აპარატურა;
 • ანალიზის შესრულების მოკლე ვადები და დაბალი ფასები;
 • ხელმისაწვდომი მომსახურება;
 • სპეციალური შეთავაზებები კორპორატიული კლიენტებისთვის.

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საგამოცდო ლაბორატორია „TestLAB“ აკრედიტირებულია 1997 წლიდან. დღეისათვის  მას გავლილი აქვს აკრედიტაცია ISO 17025:2017/2018 სტანდარტის მიხედვით.

საგამოცდო ლაბორატორიას „TestLAB“  აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება. იგი აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურით (მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფი, აირადი ქრომატოგრაფები, სტაბილური იზოტოპების მას სპექტრომეტრი და სხვა), რაც საშუალებას იძლევა სტანდარტების შესაბამისად სწრაფად და დიდი სიზუსტით დადგინდეს პროდუქციის ხარისხი.

ლაბორატორიის წარმატებული ფუნქციონირების საწინდარია მაღალკვალიფიციური კადრები, რომელთაც დარგში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ.

ლაბორატორიის აკრედიტაციის სფერო მოიცავს სხვადასხვა პროდუქტების ანალიზს, როგორებიცაა  ალკოჰოლური სასმელები, კაკლოვნები, ხილი, ბოსტნეული და მათი გადამუშავების პროდუქტები (წვენი, ჯემი, ჩირი); ჩაი, ყავა და სანელებლები; ხორბლეულის  კულტურები და მათი გადამუშავების პროდუქტები.

TestLab-ის უპირატესობები:

 • მრავალწლიანი გამოცდილება;
 • ანალიზის მაღალი სიზუსტე;
 • თანამედროვე აპარატურა;
 • ანალიზის შესრულების მოკლე ვადები და დაბალი ფასები;
 • ხელმისაწვდომი მომსახურება;
 • სპეციალური შეთავაზებები კორპორატიული კლიენტებისთვის.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ლიანა შუბლაძე

ყურძნის, ცქრიალა, არომატიზებული, ხილის

 • ეთილის სპირტი
 • შაქარი (რედუცირებული სუბსტანცია)
 • აქროლადი მჟავები
 • ტიტრული მჟავები
 • გოგირდის დიოქსიდი
 • პირობითი სიმკვრივე
 • საერთო ექსტრაქტი
 • ნაცარი
 • მალვიდოლის დიგლუკოზიდი
 • საერთო ანტოციანინები
 • ფოლინ-ჩეკალტეუს ინდექსი
 • კატექინები და კოფეინი
 • ორგანული მჟავები
 • გლუკოზა, ფრუქტოზა
 • ანტოციანინები
 • სორბინის, ბენზოლისა და სალიცილის მჟავები
 • ასკორბინის მჟავა
 • ოხრატოქსინი A
 • ნახშირბადის დიოქსიდი
 • С სტაბილური იზოტოპი (С13/C12) სპირტში
 • ღვინის შაქარი (კონცენტრირებულ წვენში)
 • pH
 • ელემენტები (Fe, Cu, Pb,Cd, Hg, As,Ca, K, Na, Zm, Mg)

ეთილის სპირტი (>80%)

 • სისუფთავე

ეთილის სპირტი (<80%)

 • ეთილის სპირტის შემცველობა
 • თავისუფალი მჟავები
 • შაქარი
 • აქროლადი მჟავები
 • გოგირდის დიოქსიდი
 • ფარდობითი სიმკვრივე
 • საერთო ექსტრაქტი
 • დაყვანილი ექსტრაქტი
 • pH
 • С სტაბილური იზოტოპი (С13/C12)
 • ელემენტები (Fe, Cu, Pb,Cd, Hg, As,Ca, K, Na, Zm, Mg)
 • ტოქსიკური მიკრომინარევები: ალდეჰიდები, აცეტალები მეთიაცეტატი, ეთილაცეტატი უმაღლესი სპირტები, მეთანოლი
 • ფურფუროლი
 • მუხაზე დავარგების შედეგად მიღებული ნივთიერებები (ვანილინი, იასამნის ალდეჰიდი)
 • შაქრები

ძმარი

 • ნარჩენი სპირტი
 • საერთო მჟვიანობა
 • გოგირდის დიოქსიდი
 • აქროლადი მჟავები
 • მშრალი ექსტრაქტი
 • ნაცარი
 • მეტალები (Cu, Zn, Fe, Pb, Hg, Cd)

 • ხარისხობრივი მავნებლები, გარეგანი სახე, ზომები
 • მშრალი ნივთიერებები
 • შაქრები
 • ტიტრული მჟავიანობა
 • ასკორბინის მჟავა
 • ნიტრატები
 • აფლატოქსინები B1, B2,G1, G2
 • ელემენტები (Fe, Cu, Pb, Cd, As, Na, K, Ca, Mg)
 • ქლორორგანული პესტიციდები
 • მეზოფილური, აერობული, ფაკულტატური, ანაერობული მ/ო
 • პათოგენური მიკროორგანიზმები
 • ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები
 • საფუარისა და ობის სოკოები

 • ხარისხობრივი მავნებლები, გარეგანი სახე, ზომები
 • ტენიანობა
 • ცხიმი
 • ზეჟანგური რიცხვი
 • მჟავური რიცხვი
 • აფლატოქსინები B1, B2,G1, G2
 • ოხტოქსინი A
 • ელემენტები (Pb, Cd, Hg, As)
 • მეზოფილური, აერობული, ფაკულტატური, ანაერობული მ/ო
 • პათოგენური მიკროორგანიზმები
 • ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები
 • საფუვრებისა და ობის სოკოები

 • ხარისხობრივი მავნებლები, გარეგანი სახე, ზომები
 • ნიტრატები
 • ქლორორგანული პესტიციდები
 • ელემენტები (Fe, Pb, Cu, Cd, Hg, As, Na, K, Ca, Mg)
 • მეზოფილური, აერობული, ფაკულტატური, ანაერობული მ/ო
 • პათოგენური მიკროორგანიზმები
 • ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები
 • საფუვრისა და ობის სოკოები

 • სინჯის მომზადება
 • ჰერმეტულობა
 • ხსნადი მშრალი ნივთიერება
 • ტიტრული მჟავიანობა
 • შაქრები
 • აზოტი
 • პექტინოვანი ნაერთები
 • გოგირდოვანი დიოქსიდი
 • წყალში ხსნადი ნივთიერება
 • ქლორიდები
 • ასკორბინის მჟავა
 • მინერალური მჟავები
 • ნიტრატები
 • pH
 • ფოსფორი
 • სორბინის და ბენზოლის მჟავა
 • С სტაბილური იზოტოპი (С13/C12)
 • მეზოფილური, აერობული, ფაკულტატური, ანაერობული მ/ო
 • პათოგენური მიკროორგანიზმები
 • ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები
 • საფუვრისა და ობის სოკოები
 • სამრეწველო სტერილობა
 • რძემჟავა მიკროორგანიზმები, მეზოფილური აერობული
 • სულფატმარედუცირებელი კლოსტრიდები

 • სინესტე
 • pH
 • კალციუმის, კალიუმის, მაგნიუმის, ქლორი, სულფატის იონები
 • იოდი, კალიუმის იოდატი, კალიუმის იოდიდი და ნატრიუმის თიოსულფატი
 • რკინის იონები
 • ელემენტები (Fe, Cu, Pb, Cd, As, Zn)

 • მინარევების და გარეშე ნივთიერებების განსაზღვრა
 • სინესტე
 • საერთო ნაცარი
 • უცხო მინარევები
 • მეტალმინარევები და ნაცარი
 • წყალში ხსნადი ექსტრაქტი
 • უჯრედანა
 • ტანინი და კოფეინი
 • pH
 • აფლატოქსინები B1, B2, G1, G2
 • ოხრატოქსინები A
 • ქლორორგანული პესტიციდები
 • ელემენტები (Cu, Pb, Cd, Hg, As)
 • საფუარი და ობის სოკოები
 • მეზოფილური, აერობული, ფაკულტატური, ანაერობული მ/ო
 • პათოგენური მიკროორგანიზმები
 • ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები
 • სულფატმარედუცირებელი კლოსტრიდები

 • ნედლი უჯრედანა
 • წებოგვარა
 • ნედლი ნაცარი
 • საერთო ნაცრიანობა
 • მჟავაში უხსნადი ნაცარი
 • ტენიანობა
 • აზოტი და ნედლი ცილა
 • ცილა
 • სახამებელი
 • ნედლი ცხიმი
 • ფოსფორი
 • აფლატოქსინები B1, B2, G1, G2
 • ოხრატოქსინი A
 • ქლორორგანული პესტიციდები
 • ელემენტები (Pb, Cd, As, Hg, K და სხვა მიკროელემენტები)

სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018 - ზოგადი მოთხოვნები საგამოცდო და საკალიბრო ლაბორატორიების კომპეტენტურობის მიმართ

ისო/იეკ 17025:2017/2018 კონსენსუსის საფუძველზე შემუშავებული და სტანდარტების ორგანოს მიერ რეგისტრირებული დოკუმენტია, რომელიც საყოველთაო და მრავალჯერადი გამოყენებისათვის ადგენს წესებს, ზოგად პრინციპებს ან მახასიათებლებს სხვადასხვა საქმიანობისათვის, მოქმედებისათვის ან მისი შედეგებისათვის გარკვეულ სფეროში ოპტიმიზაციის მიზნით.

საქართველოში სტანდარტების შემუშავებას, რეგისტრაციას და ამ სტანდარტების გავრცელებას ახორციელებს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო, რომელიც გასცემს სპეციალურ სერტიფიკატებს აკრედიტაციის წარმატებით გავლის შემთხვევაში.

Test Lab White (1)

სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018 - ზოგადი მოთხოვნები საგამოცდო და საკალიბრო ლაბორატორიების კომპეტენტურობის მიმართ