ნათია გელიაშვილი სწავლას აგრძელებს Friedrich-Schiller-Universität Jena-ში

14 სექტემბერი 2023

აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის პროგრამის კურსდამთავრებულმა ნათია გელიაშვილმა სადოქტორო პროგრამაზე სწავლა გააგრძელა Friedrich-Schiller-Universität Jena-ში ვირუსული ეკოლოგიის და ომიქსების ჯგუფში. მისი სადოქტორო ნაშრომის თემაა "ინდივიდუალური ბაქტერიოფაგების ევოლუციის შესწავლა სხვადასხვა მიკრობულ ეკოსისტემებში".

ნათიამ სამაგისტრო ნაშრომი შეასრულა ნორვეგიაში, ბერგენის უნივერსიტეტში, მიკრობიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიის ფაკულტეტზე, ექსტრემოფილების ჯგუფში. მისი სამაგისტრო თემა იყო "საქართველოს თერმული წყლებიდან ბიოტექნოლოგიური პოტენციალის მქონე თერმოფილური მიკროორგანიზმების გამოყოფა და დახასიათება".

აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლისას კი ნათიამ ბერგენის უნივერსიტეტთან გაცვლითი პროგრამით ისარგებლა და ერთი სემესტრის განმავლობაში მოლეკულური ბიოლოგიის ფაკულტეტზე ისწავლა.

Ნათია Გელიაშვილმა Სწავლას Აგრძელებს Friedrich Schiller Universität Jena Ში