ალექსანდრე გუჯაბიძე სწავლას აგრძელებს Central European University-ში

21 სექტემბერი 2023

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თავისუფალი მეცნიერებების პროგრამის კურსდამთავრებული ალექსანდრე გუჯაბიძე სწავლას აგრძელებს ვენაში, Central European University-ში (CEU). ალექსანდრე ორწლიან სამაგისტრო პროგრამაზე MA in Comparative History: Late Antique, Medieval and Renaissance Studies, 85%-იანი დაფინანსებითა და ყოველთვიური სტიპენდიით ისწავლის.

ალექსანდრეს საკვლევი თემა გახლავთ "John Scottus Eriugena’s Periphyseon: creatio ex nihilo". კვლევა მეტად ინტერდისციპლინარულია და საჭიროებს ფილოსოფიურ-თეოლოგიურ და ფილოლოგიურ კვლევას, რისთვისაც CEU ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილია - ამ მიმართულებით მომუშავე პროფესორებით, საკვლევი მასალის სიმრავლითა და ხელმისაწვდომობით.

Ალექსანდრე Გუჯაბიძე Სწავლას Აგრძელებს Central European University Ში